Hjem

NHF

Nordfjellstølen hytteeierforening

Etnedal

Det vi jobber med for tiden finner du under Saker i navigasjonsmenyen   

Kommentarer fra styret til kommuneplanens arealdel 

oppdatert 14.05.2019


Styret fikk tilsendt 29 tilbakemeldinger fra medlemmene til Nordfjellstølens Hytteeierforening på foreslåtte kommentarene til kommuneplanens arealdel 2019-2029.
27 medlemmer støttet forslaget til styret mens 2 medlemmer stemte imot.
Mailen som styret sendte til Etnedal kommune på vegne av medlemmene finner du her.


Nytt vedr. rettsaken om brøytet vintervei

oppdatert 06.05.2019


Brev fra jordskifteretten med orientering om rettskraftig dom med frist den 01.August 2019 for å fremsette krav. 

Jordskifteretten har informert partene med brev datert 30.04.2019 om at jordskifterettens dom nå er rettskraftig.
Partene gis frist den 01.August 2019 for å fremsette et evt. krav om bruksordning.
Jordskiftedommeren oppfordrer partene til å forsøke en løsningsorientert dialog for om mulig å skape grunnlag for en minnelig ordning.

Det snør ikke skispor på fjellet!

Husk å betale bidraget ditt til Aurdal og Kruk Løypelag! 

oppdatert 28.02.2019


Mer detaljert informasjon til denne saken finner du her

Bli Medlem!

Ønsker du å bli medlem i Nordfjellstølen hytteforening?

Medlemskap koster: Kr 200 årlig


Betal til kontonummer: 0530 42 77612 


Les mer om foreningen her..

Nordfjellstølen har hjemmeside som drives av grunneier hvor du kan finne all praktisk informasjon om hyttefeltet.

Se status på prepping i området.

Se gps tracking fra Kruk og Aurdal løypelag her. GPS


Velkommen til NHF´s hjemmeside

Hjemmesiden er en informasjonskanal for alle medlemmene i NHF. Styret vil administrere informasjonen og vil etterstrebe en levende side med fortløpende oppdateringer.


Her vil du finne generell informasjon om NHF og nyheter om mangt og meget som berører Nordfjellstølen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på e-post til

post@hytteeierforeningen-nhf.com

dersom du har kommentarer.


Styret i NHF

TRAFIKKMELDINGER FRA STATENS VEGVESEN: