Arkiv veisaker

NHF

Nordfjellstølen hytteeierforening

Etnedal

Arkiv veisaker

Bommen tas i bruk fom fredag, 17.04. tom søndag, 19.04.

oppdatert 16.04.2020


Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening informerer om at bommen tas i bruk fra og med fredag, 17.04. til og med søndag, 19.04.

Husk å ta med nøkkel til bommen i denne perioden!


Dette er et frivillig og tidsbegrenset tiltak som skal redusere risikoen for innbrudd mens særreglene ifm Corona pandemien gjelder.
Fra og med mandag 20. april er det ikke lenger forbudt å overnatte på hyttene.

Den nye låsen til bommen passer til nøklene som alle/de fleste hytteeierne på feltet allerede har. Ved behov for en nøkkel kan den bestilles per mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com. Kostnaden for en ny nøkkel er ca. kr 400,- (inkl. mva og frakt). 

Tidlliger publisert informasjonsskriv fra styret er tilgjengelig i sin helhet her.

Veilaget kommer også til å informere om bruk av bommen på web-sidene sine. Vi oppfordrer alle hytteeiere til å følge med her.


Med vennlig hilsen

Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening

Forbudet mot overnatting på hytta blir opphevet fra 20. april

oppdatert 10.04.2020


Regjeringen informerte på tirsdag (07.04.) i en pressemelding om at forbudet mot overnatting på hytta blir opphevet fra 20. april. Det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, men det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta fra og med denne datoen.
Pressemeldingen fra regjeringen kan leses i sin helhet her.
Bommen på veien opp fra riksveien til hyttefeltet skal tas midlertidig i bruk så snart hytteeierforeningen har fått bekreftet at alle etterbestilte nøkler har blitt mottatt av respektiv bestiller.
Dermed kommer bommen til å bli brukt antakelig kun noen få dager frem til 20. april. 😊


Veilaget kommer også til å informere om dette på web-sidene sine. Vi oppfordrer alle hytteeiere til å følge med her.

Ha en fortsatt fin påske!

Med vennlig hilsen


Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening

Aktuell status vedr. midlertidig bruk av bommen

oppdatert 04.04.2020


Hengelåsen og etterbestilte nøkler ble levert til NHF av Alf Einar Olsen som skaffet låsen gratis. Glimrende! En stor takk til Alf Einar for det!!
Låsen har blitt sent til Gjermund og nøkler til respektive bestillere i slutten av denne uken. Bommen er planlagt å tas i bruk først når alle bestillere har bekreftet mottak av nøkkel til foreningen - forhåpentligvis i løpet av kommende uke.
Veilaget kommer også til å informere om dette på web-sidene sine. Vi oppfordrer alle hytteeiere til å følge med her.

Med vennlig hilsen

Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening

Midlertidig gjenbruk av bommen!

oppdatert 22.03.2020


Til medlemmene av hytteeierforening og hyttenaboene på Nordfjellstølen,


Med bakgrunn i Corona pandemien har regjeringen innført et forbud mot overnatting på fritidseiendommer. Detaljene kan du lese her.

I denne forbindelsen kommenterte flere hytteeier på fb-siden «Har hytte på Nordfjellstølen» at de er bekymret for innbrudd på hyttene sine mens forbudet om overnatting på hytten gjelder.
Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening tok derfor kontakt med veilaget for å diskutere mulige alternativer for å sikring av hyttene på Nordfjellstølen mot innbrudd. Konklusjonen ble da å ta bommen nedenfor parkeringen midlertidig i bruk igjen. Tiltaket er en frivillig ordning og skal ikke være en permanent løsning, men skal derimot være tidsbegrenset til perioden med særregler for bruk av fritidseiendommer grunnet pandemien.

Låsen til bommen ble borte for mange år siden. Hytteeierforeningen skal derfor bestille en ny lås som passer til nøklene som alle/de fleste hytteeierne på feltet allerede har. Nødetatene har også en slik nøkkel tilgjengelig. Gjermund har sagt seg villig til å stille som "back-up" for å låse opp bommen mot en godtgjørelse på kr 500,- dersom noen hytteeier har behov for det. Alternativt kan man også dra hjem til Gjermund for å låne nøkkelen gratis. En stor takk til Gjermund!!
I denne forbindelsen skal det også settes opp et skilt nede ved riksveien med informasjon om både bommen og tlf-nr til hytteservice (Gjermund). Hytteeierforeningen skal dekke kostnadene til anskaffelsen av låsen og skiltet (m/montasje).
Kostnaden for å skaffe en ny nøkkel er på ca. kr 400,- (inkl. mva og frakt). Ny nøkkel kan bestilles per mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com.
Noen få hytteeier har bestilt en ny nøkkel til låsen. Låsen skal tas i bruk først når de ny bestilte nøklene har blitt mottatt av respektive hytteeierne.

Hytteeierforeningen og veilaget skal holde hytteeierne informert om gjenbruk av bommen.
Følg med på web-siden til Hytteeierforeningen. Informasjon som gjelder veien fra riksveien opp til hyttefeltet blir publisert på hjemmesiden til veilaget.

Hytteeierforeningen tilstreber å informere hytteeierne på Nordfjellstølen etter beste evne, men gjør oppmerksom på at lovendringer knyttet til Corona pandemien skjer for tiden fortløpende, nærmest daglig - både på nasjonalt nivå, men også på kommunalt nivå. Styret kan derfor ikke garantere at web-sidene er oppdatert med gjeldende regler til enhver tid. Vi anbefaler medlemmene og hytteeiere om å følge med også selv bl.a. på følgende web-sider:

  • Regjeringen.no – Nyheter og pressemeldinger

  • Nord Aurdal kommune:
    (Gjelder hytter som ligger i området fra bommen ved Kjerringvollen til den første bekken (Rotvassbekken)

  • Etnedal kommune: Nyttig å vite om koronavirus
    (Gjelder hytter på feltet i området fra Rotvassbekken og oppover)

Eventuelle kommentarer og/eller spørsmål til styret kan sendes til post@hytteeierforeningen-nhf.com.Med vennlig hilsen

Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening