Aktuelt

Jordskifteretten -

ny dato for rettsmøte er satt til 23.11.2022

Oppdatert 16.10.2022


Rettsmøtet i jordskifteretten var planlagt gjennomført den 21.09.2022, men ble avlyst grunnet sykdom hos prosessfullmektig Mørkved som representerer grunneieren Erik Ødegaard og Tone Brekke. Dato for rettsmøte er nå satt til 23.11.2022, klokken 0930 i Nord-Aurdal kommunehus, festsalen.


Årsmøte i Hytteeierforening den 24.09.2022, kl 16

oppdatert 16.10.2022


Alle dokumenter relatert til årsmøtet har blitt publisert på hjemmesiden til Hytteeierforeningen her.Møterereferat fra styremøtet den 24.08.2022

oppdatert 04.09.2022


Møtereferat fra styremøtet den 24.08.2022 finner du her.

Se status på prepping i området:

Velkommen til NHF´s hjemmeside

Hjemmesiden er en informasjonskanal for alle medlemmene i NHF. Styret vil administrere informasjonen og vil etterstrebe en levende side med fortløpende oppdateringer.


Her vil du finne generell informasjon om NHF og nyheter om mangt og meget som berører Nordfjellstølen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på e-post til

post@hytteeierforeningen-nhf.com

dersom du har kommentarer.


Styret i NHF

TRAFIKKMELDINGER FRA STATENS VEGVESEN:


Se gps tracking fra Kruk og Aurdal løypelag her. GPS