Aktuelt

Årsmøte NHF 2024

Oppdatert: 03.07.2024

Datoen til årsmøte i Nordfjellstølens Hytteeierforeningen er
lørdag, 21. september, kl 15.

Sted:      Holter-hytta


Dokumentene til årsmøte publiseres fortløpende på hjemmesiden her.

Medlemmer oppfordres til å sende forslag til dagsorden til styret innen 21. august, senest. (post@hytteeierforeningen-nhf.com).


Referat fra forrige styremøte

Oppdatert: 13.06.2024

Referat fra styremøtet den 04. Juni  2024 finner du her

Kontingent 2024 og løypebidrag til AKL 

Oppdatert 05.04.2024


Det er på tide og be om innbetaling av kontingent til Hytteeierforening for 2024 samt frivillig bidrag til løypelaget. 

Årsavgiften for medlemskap i hytteeierforeningen er fastsatt av årsmøtet og er uendret på kroner 300,- per hytte for 2024.

(Frivillig) Bidrag til løypelaget

Nordfjellstølens Hytteeierforening samler også inn bidrag til Aurdal og Kruk løypelag som gjør en fantastisk jobb med å legge til rette for gode løypeforhold i området. På Nordfjellstølen er bidraget til løypelaget frivillig, i motsetning til andre hytteeierforeninger i området. Løypelaget informerte tidligere i år om at anskaffelsen av en ny løypemaskin, høyt prisnivå for drivstoff og prisstigning generelt medfører økte driftskostnader. Om nivået på løypekjøringen tilsvarende sesongen 2023 og hittil i 2024 skal opprettholdes, ser Løypelaget seg nødt til å øke løypebidraget pr. hytte fra 1.250 kr til 1.500 kr for sesongen 2024/2025. Løypelaget fikk bred støtte av medlemmer og hytteforeninger i området for denne foreslåtte økningen. Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforening støtter også forslaget fra Løypelaget og oppfordrer medlemmene til å være med på denne spleisen.


Samlet beløp for kontingent i Nordfjellstølens Hytteierforening og frivillig bidrag til Løypelaget bes innbetalt til kontonummer 0530.42.77612. Husk å oppgi en kort referanse med «Kontingent NHF 2024» samt navnet ditt. Frist for innbetalingen er 30. April 2024.

Beløpet kan også betales med Vipps til nummer 526404. Vi gjør oppmerksom på at Vipps dessverre trekker et gebyr på 1,75% fra innbetalinger til foreninger. Et beløp på eksempelvis 1.800 kr medfører da et Vipps-gebyr på kr 31,50 som blir trukket ifra betalt beløp før overføring til NHF. Styret foretrekker derfor innbetaling direkte til vår bankkonto, med mindre medlemmene dekker Vipps-gebyret selv ved å legge til denne kostnaden til beløpet.


Se status på prepping i området:

Velkommen til NHF´s hjemmeside

Hjemmesiden er en informasjonskanal for alle medlemmene i NHF. Styret vil administrere informasjonen og vil etterstrebe en levende side med fortløpende oppdateringer.


Her vil du finne generell informasjon om NHF og nyheter om mangt og meget som berører Nordfjellstølen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på e-post til

post@hytteeierforeningen-nhf.com

dersom du har kommentarer.


Styret i NHF

TRAFIKKMELDINGER FRA STATENS VEGVESEN:


Se gps tracking fra Kruk og Aurdal løypelag her. GPS