Aktuelt

Påskehilsen fra styret med info om Påskeskirenn på Nordfjellstølen

Oppdatert 30.03.2023


Tradisjonen tro, arrangeres det også i år påskeskirenn på Nordfjellstølen!

Rennet blir organisert i privat regi av ildsjeler blant hyttenaboer og finner sted påskeaften på myra, kl 13. Organisasjonskomiteen tar gjerne imot premiebidrag til loddsalget. 😊
Nærmere informasjon om arrangementet vil bli publisert på Facebook siden «Har hytte på Nordfjellstølen» og det vil også komme opp noen plakater på hyttefeltet.

Påskeskirennet pleier å samle mange hyttenaboer og bidrar etter styrets mening veldig positiv til sosialt samvær på feltet.

Styret i Hytteeierforeningen ønsker alle medlemmer og hyttenaboer på feltet en riktig fin påske.

Med vennlig hilsen

Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforeningen

Ekstraordinær båndtvang i Etnedal kommune

Oppdatert 08.03.2023


Etnedal kommune har i kommunestyremøte 23.2.23 vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Dette gjør at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerda, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil 1. april 2023, der ordinær båndtvang for hund starter og gjelder for hele kommunen.
For detaljer se web-side til Etnedal kommune her.

Møterereferat fra styremøtet den 01.03.2023

Oppdatert 08.03.2023


Møtereferat fra styremøtet den 01.03.2022 finner du her.

Løypelag (AKL) - Spleiseaksjon mot gjengroing 

Oppdatert 08.03.2023


Løypelaget (AKL) oppfordrer alle hyttevel i område om å bli med i spleisen om
i fellesskap å ta vare på fjellet.

Ambisjonen til AKL er å bidra til at

  • gjengroingen i turområder i fjellet reduseres og at fjellet slik sett forskjønnes
  • karbonbindingen i fjellet øker og biomangfoldet blant planter styrkes
  • unge bønder i Valdres kan utvikle nytt næringsgrunnlag på gården

Gå inn på linken Bli med og stopp gjengroing av Valdres | Spleis fra SpareBank 1

Se status på prepping i området:

Velkommen til NHF´s hjemmeside

Hjemmesiden er en informasjonskanal for alle medlemmene i NHF. Styret vil administrere informasjonen og vil etterstrebe en levende side med fortløpende oppdateringer.


Her vil du finne generell informasjon om NHF og nyheter om mangt og meget som berører Nordfjellstølen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding på e-post til

post@hytteeierforeningen-nhf.com

dersom du har kommentarer.


Styret i NHF

TRAFIKKMELDINGER FRA STATENS VEGVESEN:


Se gps tracking fra Kruk og Aurdal løypelag her. GPS