Kommunesaker
Mot_Skogshorn_C_Johansen

ETNEDAL KOMMUNEEtnedal er den minste av kommunene i Valdres når det gjelder antall innbyggere. Kommunen vektlegger at den skal være en god boligkommune for både fastboende og alle som har hytter. Hytteeierne er viktige for kommunen økonomisk og på andre måter. Mer en halvparten av kommunens årlige inntekter kommer fra hytteeierne. Se kommunens egen hjemmeside for mye nyttig informasjon.