Reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan for Nordfjellstølen


ligger nå ute til offentlig ettersyn og høring. Frist for uttalelser er 20.2.2015


Nå kan du si hva du mener!


I møtet 18. desember 2014 behandlet Etnedal kommunestyre forslaget til reguleringsplan for Nordfjellstølen og er nå ute til


offentlig ettersyn og høring.


På sin hjemmeside ( http://www.etnedal.kommune.no/aktuelt/reguleringsplan-nordfjellstolen-offentlig-ettersyn.68863.aspx) skriver kommunen blant annet:Planforslaget omfatter deler av eiendommen Nordfjellstølen gnr 137 bnr 2, samt tidligere fradelte tomter fra denne. Formålet med planarbeidet er i hovedsak å få vedtatt en reguleringsplan som kan styre framtidige tiltak på allerede fradelte tomter.


Planforslaget kan sees på Service- og kulturkontoret på Bruflat, eller via linkene nedenfor, i perioden 7.1.2015 t.o.m. 20.2.2015.


Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Etnedal kommune, Plan og næring, 2890 Etnedal, eller til postmottak@etnedal.kommune.no.


 


På hjemmesiden til kommunener det også linker til aktuelle dokumenter.


 


Grunneiere på Nordfjellstølen


Hver grunneier på Nordfjellstølen blir varslet i brev om kommunens forslag til reguleringsplan. Og som grunneier har alle likie rettigheter i forhold til planen. Derfor er det viktig at hver grunneier selv fremmer merknader og uttalelser direkte til Etnedal kommune. Hytteeierforeningen har ingen juridisk posisjon i forhold til reguleringsplanen, men vi mottar mer enn gjerne grunneiernes syspunkter, merknader og uttalelser.


 


Nordfjellstølen Hytteeierforening


Hytteeierforeningens styre vil aktivt jobbe seg gjennom forslaget til reguleringsplan og komme med merknader på de områdene styret finner nødvendig. Styret vil også gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene og legge vekt på meningene som kommer fram.


Se egen informasjon om hytteeierforeningens arbeidsplan.


 


Ta gjerne kontakt med styrets medlemmer!