Årsmøte 2023

Her er dokumentene tilhørende årsmøtet 2023

Dokumenter til årsmøtet Nordfjellstølens Hytteeierforening

Dato: lørdag, 09. Sept, 2023, kl 15


Sted: Holter, Nordfjellstølveien 490
         Klikk på lenken her for å se hvor på feltet Holter hytta ligger.

 

Vennligst klikk på dokumentnavn nedenfor for å se på respektiv dokument!

 

  1. Innkallingen
  2. Dagsorden
  3. Regnskap for periode 2022/23
  4. Revisjonsberetning for periode 2022/23
  5. Innstillingen fra valgkomiteen
  6. Styrets beretning
  7. Referat fra årsmøte
  8. Mal til fullmakt


Fullmakt til årsmøtet


Hytteeiere som ikke har anledning til å delta på årsmøtet oppfordres til å gi fullmakten sin til en av deltakerne.

Husk at antall fullmakter som kan gis til en hytte er iflg. vedtektene begrenset til maksimal 3 fullmakter per hytte (ref. vedtekter pkt 3 D).Fullmakten bør skrives som følgende:


Sted: dd.mm.2023

Jeg (Fornavn Etternavn) , Gnr xx / Bnr xx gir herved Fornavn Etternavn fullmakt til å stemme på mine vegne på årsmøtet i Nordfjellstølens Hytteeierforening lørdag 09. September 2023

Signatur
Fornavn Etternavn


Send gjerne en kopi av fullmakten til post@hytteeierforeningen-nhf.com