Førstehjelp

Førstehjelp på Nordfjellstølen


Informasjonen publisert på denne siden, skal hjelpe ALLE brukere av Nordfjellstølen og angrensende nærområder å være godt forberedt på  nødsituasjoner. 

Kom gjerne med innspill til styret om annen informasjon som bør publiseres her.

Hvor på Nordfjellstølen er hjertestarterne plassert ?


Hytteeierforeningen installerte i fjor sommer 2 hjertestartere på Nordfjellstølen som er finansiert av medlemmer og noen ikke-medlemmer. En hjertestarter er plassert ovenfor vinterparkeringen og en er installert nedenfor vinterparkeringen.
Nødplakaten på høyre siden opplyser om plasseringen på hyttefeltet samt GPS-koordinater og telefonnumre til scooter-sjåfører som har sagt seg villig til å stille i nødtilfeller. Styret anbefaler å skrive ut nødplakaten for å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle bruker av hytta. Klikk på lenken her.

En hjertestarter er installert nedenfor vinterparkeringen ved boden til seterhuset på Nordfjellstølen med adressen Nordfjellstølvegen 411. Klikk på lenken her for å se konkret plassering av denne denne starteren.

Plasseringen av den andre hjertestarteren er i øvre delen av hyttefeltet ved hytta til familien Holter med adressen Nordfjellstølveien 490Klikk på lenken her for å se hvor på feltet Holter hytta ligger. Når du kommer frem til Holter-hytta finner du hjertestarteren her

Hurtigveileder for bruk av hjertestarter 


Følg beskrivelsen her - trinn for trinn

Viktige telefonnumre
i nødtilfelle


Annet