Førstehjelp

NHF

Nordfjellstølen hytteeierforening

Etnedal

Førstehjelp på Nordfjellstølen


Denne siden er nyopprettet og skal inneholde informasjon om førstehjelp på Nordfjellstølen.


Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforeningen har i sommer anskaffet 2 hjertestartere som er finansiert av foreningens midler og frivillige bidrag fra hytteeiere på Nordfjellstølen.


Informasjonen som publiseres på denne siden, skal hjelpe ALLE brukere av Nordfjellstølen og angrensende nærområder, i nødsituasjoner. 


Kom gjerne med innspill til styret om annen informasjon som bør publiseres her.

Hvor på Nordfjellstølen er hjertestarterne plassert ?


En av de to hjertestarterne på Nordfjellstølen er installert i øvre delen av hyttefeltet ved hytta til familien Holter med adressen
Nordfjellstølveien 490. Klikk på lenken her for å se hvor på feltet Holter hytta ligger. Når du kommer frem til Holter-hytta finner du hjertestarteren her

Plasseringen av den andre hjertestarteren er nedenfor vinterparkeringen ved
boden til seterhuset på Nordfjellstølen med adressen Nordfjellstølvegen 411.
Klikk på lenken her for å se hvor på feltet denne starteren befinner seg.

Styret skal sette opp skilt langs veien for å finne enklere frem til starterne.


Hurtigveileder ved bruk av hjertestarter 


Følg beskrivelsen her -

trinn for trinn


Viktige telefonnumre i nødtilfelle


Ambulanse/Medisinsk 113 

Luftambulanse 113

Valdres Brannvesen 110

Politi (Nødnummer) 112