Årsmøte 2020

Her er dokumentene tilhørende årsmøtet 2020

Dokumenter til årsmøtet Nordfjellstølens Hytteeierforening, 05. Sept, 2020, kl 16


Sted: Holter, Nordfjellstølveien 490


 

Vennligst klikk på dokumentnavn nedenfor for å se på respektiv dokument!

 

  1. Dagsorden
  2. Styrets beretning
  3. Regnskap for periode 2019/20
  4. Revisjonsberetning for periode 2019/20
  5. Innstilllingen fra valgkomiteen
  6. Møtereferat med linker (Ikke signert dokument)
    Signert møtereferat       (Linker fungerer IKKE her)


Fullmakt til årsmøtet


Hytteeiere som ikke har anledning til å delta på årsmøtet oppfordres til å gi fullmakten sin til en av deltakerne.

Husk at antall fullmakter som kan gis til en hytte er iflg. vedtektene begrenset til maksimal 3 fullmakter per hytte (ref. vedtekter pkt 3 D).Fullmakten bør skrives som følgende:


Sted: dd.mm.2020

Jeg (Fornavn Etternavn) , Gnr xx / Bnr xx gir herved Fornavn Etternavn fullmakt til å stemme på mine vegne på årsmøtet i Nordfjellstølens Hytteeierforening lørdag 05. September 2020

Signatur
Fornavn Etternavn


Send gjerne en kopi av fullmakten til post@hytteeierforeningen-nhf.com