Årsmøte 2016

Innkomne saker til årsmøte 2016

Det er to saker som er meldt inn innen fristen 3.august.


1.Vedtektsendring

Forslag til nytt punkt i vedtektene fra Elizabeth Kokstad: “Ved arbeid på hyttene som medfører langvarig støy eller på annen måte er til spesielt stor sjenanse for hyttenaboer, f.eks støyende anleggsarbeider som sprengning og pigging av fjell eller bruk av motorsag over lengre tidsrom, skal det sendes ut varsel senest 2 uker i forveien. Denne type arbeid skal under ingen omstendigheter pågå etter kl 18 om kvelden”


2.Ny bomløsning

Forslag fra Jens Olav Enger:

«På fjorårets årsmøte ble låsing av bom kontra selvbetjent bom ved hovedveien diskutert. Låsing av bommen fungerer ikke og er dessuten en dårlig løsning mht. besøkende. Samtidig opplever vi stadig gratispassasjerer som ikke betaler for å kjøre opp til Nordfjellstølen og videre opp på fjellet (turen er endog nevnt i info. materiale i Valdres). En selvbetjent bom ved vegen ville sikre at alle betaler, hvilket gir mer penger til vedlikehold og skraping av vegen.

Muligheten for økonomisk støtte fra kommunen til dette bør undersøkes.»