Vedtekter

NHF´s vedtekter


Justeringer til vedtektene ble godkjent på årsmøtet den 07. September 2019.  Gjeldende versjon følger her: