Vedtekter

NHF´s vedtekter


Justeringer til vedtektene ble godkjent på årsmøtet den 09. September 2023.  Gjeldende versjon følger her: