Årsmøte 2022

Her er dokumentene tilhørende årsmøtet 2022

Dokumenter til årsmøtet Nordfjellstølens Hytteeierforening

Dato: lørdag, 24. Sept, 2022, kl 16


Sted: Holter, Nordfjellstølveien 490
         Klikk på lenken her for å se hvor på feltet Holter hytta ligger.

 

Vennligst klikk på dokumentnavn nedenfor for å se på respektiv dokument!

 

  1. Innkallingen
  2. Dagsorden
  3. Regnskap for periode 2021/22
  4. Revisjonsberetning for periode 2021/22
  5. Innstillingen fra valgkomiteen
  6. Styrets beretning
  7. Referat fra årsmøtet
  8. Mal til fullmakt


Fullmakt til årsmøtet


Hytteeiere som ikke har anledning til å delta på årsmøtet oppfordres til å gi fullmakten sin til en av deltakerne.

Husk at antall fullmakter som kan gis til en hytte er iflg. vedtektene begrenset til maksimal 3 fullmakter per hytte (ref. vedtekter pkt 3 D).Fullmakten bør skrives som følgende:


Sted: dd.mm.2022

Jeg (Fornavn Etternavn) , Gnr xx / Bnr xx gir herved Fornavn Etternavn fullmakt til å stemme på mine vegne på årsmøtet i Nordfjellstølens Hytteeierforening lørdag 03. September 2022

Signatur
Fornavn Etternavn


Send gjerne en kopi av fullmakten til post@hytteeierforeningen-nhf.com