Avløpsplaner

AVLØPSPLANER FOR NORDFJELLSTØLEN

http://www.etnedal.kommune.noI 2008 ble det utarbeidet avløpsplaner for hyttene i vårt område. Hytteeierne bekostet sammen dette arbeidet. For at planene fullt ut kan gjennomføres, krever Etnedal kommune helårsvei til de hyttene der tømming av tanker skal foretas.

NHF´s styre er i dialog med kommunen om midlertidig dispensasjon fra dette kravet frem til helårsvei er på plass ovenfor stølen.  På kommunens hjemmeside finner du:


Rapport

Vol. 3 Nr. 44 2008

Nordfjellstølen hytteområde i Etnedal kommune

Planer for vann- og avløpsløsninger Søknad om rammetillatelse for utslipp av avløpsvann

Jens Chr. Køhler Bioforsk Jord og miljø

Revidert mars 2011

Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø