Kartlegging friluftsområder_2020

Kommentarer fra NHF sendt til Etnedal kommune som foreslått


oppdatert 31.08.2020


Styret informerer om at kommentarene til høringen ble sendt til kommunen som foreslått i mailen nedenfor.

 

23 medlemmer stemte JA til forslaget fra styret innen fristen, mot et NEI (som ble mottatt etter at kommentarene ble sendt til kommunen).
Styret oppfordret medlemmene i forkant av avstemmingen om å komme med innspill, men mottok ikke noen kommentarer og/eller forslag innen fristen.


Med vennlig hilsen

Styret i Nordfjellstølens Hytteeierforeningen

Forslag kommentarer fra styret til høringen - TILBAKEMELDING ØNSKES INNEN 30.08.


oppdatert 25.08.2020


Styret informerte i forrige møtereferat (sakspunkt 08/20) om at Etnedal kommune gjennomfører for tiden prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder».
I den forbindelse ønsker kommunen innspill og sender derfor foreløpig utkast på høring.
Detaljene til høringen er publisert på web-siden til NHF her og på web-siden til Etnedal kommune her.
Frist for å sende uttalelser til høringen er 31.8.2020.

Styret ba medlemmene i NHF om å komme med innspill innen 23.08., men har ikke mottatt noen forslag og/eller kommentarer innen fristen.
Styret foreslår derfor følgende å sende kommentarer på vegne av NHF til kommunen:


 • Nordfjellstølen inngår i kartene til høringen som del av Veståsen (område nr. 15) med skogs- og fjellområder i Fjellsbygda,
  Nordfjellstølen og Ølslykkja er klassifisert som svært viktig friluftsområde - riktig nok.
 • På denne grønne korridoren går det bl.a. to urgamle stier som møtes i et stikryss på et særlig naturskjønt sted. For hytteeiere på Fjellsbygda er denne stien eneste mulighet for å komme seg til Bjørgovarden på sommerstid. På lik linje er det kun dette stisystemet som viderefører stier fra Nordfjellstølen mot Fjellsvarden / Totjern/Damtjernet.
 • Kommunens overordnede plan er å være en attraktiv hyttekommune. Sikring av et sammenhengende (ski-)løypenett er i denne forbindelsen meget viktig og bør prioriteres.
  For hyttefeltene til Nordfjellstølen og Fjellsbygda betyr dette konkret å opprettholde forbindelsen til det øvrige løypenettet i Etnedal. Disse 2 hyttefeltene består av flere hundre hytter!

 

Styret ber medlemmene om tilbakemelding per mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com om foreslåtte kommentarene støttes (Ja/Nei).
Tidsfrist for denne tilbakemeldingen til styret er Søndag først kommende (30.08.), kl 16.

Dersom flertallet av medlemmene svarer med «Ja» på forslaget sender styret kommentarene som foreslått til kommunen innen svarfristen (31.08.).
Medlemmene i NHF oppfordres til å sende også individuelle tilbakemelding på høringen til kommunen (uavhengig fra ovennevnte uttalelsen på vegne av NHF). Innspill/kommentarer til høringen sendes skriftlig via eDialog, (klikk linken her) eller per post til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.
Hint: Ved bruk av eDialog blir man bedt om å legitimere seg med Bank-ID på mobil, etc.


Med vennlig hilsen

Styret i Nordfjellstølens HytteeierforeningenKartlegging og verdsetting av friluftsområder i Etnedal - Høring


oppdatert 23.07.2020


Etnedal kommune gjennomfører for tiden prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». I den forbindelse ønsker kommunen innspill og sender derfor foreløpig utkast på høring.
Detaljene til høringen kan leses på web-siden til Etnedal kommune her.


Nordfjellstølen inngår i kartene til høringen som del av Veståsen (området nr. 15) og er klassifisert som følgende:

- Områdebeskrivelse: Skogs- og fjellområder i Fjellsbygda, Nordfjellstølen og Olslykkja
- Verdi: A
- Kommentar til verdisettingen:
  Snaufjellsområde med mange brukere både sommer og vinter gir høy verdi. Tilrettelagde stier og løyper


Kommunen ønsker innspill om blant annet:

 • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
 • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
 • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
 • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)?
 • Har du andre innspill eller kommentarer?


Eventuelle innspill/kommentarer til høringen sendes skriftlig til Etnedal kommune. Frist for uttalelser er 31.8.2020.

Styret i Nordfjellstølens hytteeierforening ber medlemmene om å sende evt. innspill til høringen på mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com
innen 23.08.2020.
Styret skal sende et sammendrag av mottatte innspill til kommunen innen fristen.


WHY CHOOSE US?


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


OUR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

 • Mattis totam est vulputate
 • Curabitur imper vestibulum
 • Sem pede ut dolor
 • Suspendisse duis nibh sit
 • Laoreet vitae enim odio id