Vann og avløp

Kommunestyret i Etnedal har i møte 20.11.2014 vedteke å leggje forslag til ny forskrift om vatn- og avløpsgebyr ut på høyring i 4 veker. Forskrifta gjeld aktuelle gebyr for kommunalt vatn- og avløpsnett i kommunen, samt nytt kommunalt reinsedistrikt på Nordre Lenningen.