Veisystem

VEISYSTEMET


Nordfjellstølsvegen går fra RV 33, forbi selve stølen og nesten opp til de øverste hyttene. Det er 7 stikkveier, alle må følgelig via Nordfjellstølsvegen for å komme til sine hytter.  Nordfjellstølsvegen administreres av veglaget Vegen Kælvbakklie-Nordfjellstølen, se egen fane. 
VEIARBEID


I sommer har det pågått og pågår antagelig fortsatt oppgraderinger av veien, spesielt 2 steder:


  • I svingen ved Nonnebekken er det foretatt sprengning og forflytning av masse.
  • Halvveis opp i bakken til stølen er det fjernet masse.
  • Ved stølen er det fylt på masse.


Det er gjort minimalt generelt vedlikehold. Veien er derfor meget dårlig flere steder. Som tidligere år  beiter det sauer i området. Se opp for huller,  "vaskebrett" og sauer.KJØR FORSIKTIG !