Årsmøte 2024

Her er dokumentene tilhørende årsmøtet 2023

Dokumenter til årsmøtet Nordfjellstølens Hytteeierforening

Dato: lørdag, 21. Sept, 2024, kl 15


Sted: Holter, Nordfjellstølveien 490
         Klikk på lenken her for å se hvor på feltet Holter hytta ligger.

 

Vennligst klikk på dokumentnavn nedenfor for å se på respektiv dokument!

 


  1. Innkalling
  2. Mal til fullmakt


Fullmakt til årsmøtet


Hytteeiere som ikke har anledning til å delta på årsmøtet oppfordres til å gi fullmakten sin til en av deltakerne.

Husk at antall fullmakter som kan gis til en hytte er iflg. vedtektene begrenset til maksimal 3 fullmakter per hytte (ref. vedtekter pkt 3 D).Fullmakten bør skrives som følgende:


Sted: dd.mm.2024

Jeg (Fornavn Etternavn) , Gnr xx / Bnr xx gir herved Fornavn Etternavn fullmakt til å stemme på mine vegne på årsmøtet i Nordfjellstølens Hytteeierforening lørdag 21. September 2024

Signatur
Fornavn Etternavn


Send gjerne en kopi av fullmakten til post@hytteeierforeningen-nhf.com