Årsmøte 2021

Her er dokumentene tilhørende årsmøtet 2021

Fullmakt til årsmøtet


Hytteeiere som ikke har anledning til å delta på årsmøtet oppfordres til å gi fullmakten sin til en av deltakerne.

Husk at antall fullmakter som kan gis til en hytte er iflg. vedtektene begrenset til maksimal 3 fullmakter per hytte (ref. vedtekter pkt 3 D).Fullmakten bør skrives som følgende:


Sted: dd.mm.2021

Jeg (Fornavn Etternavn) , Gnr xx / Bnr xx gir herved Fornavn Etternavn fullmakt til å stemme på mine vegne på årsmøtet i Nordfjellstølens Hytteeierforening lørdag 11. September 2021

Signatur
Fornavn Etternavn


Send gjerne en kopi av fullmakten til post@hytteeierforeningen-nhf.com