Samarbeidsforum Etnedal


Informasjon fra interimstyret for


Samarbeidsforum for hytteeierforeninger i Etnedal (SHE)


 


Nå er vi i gang!

 

Interimstyret har hatt det første møtet med kommunen. Referatet vedlagt. Bredbånd og løyper er to temaer som er prioritert og hvor vi sammen tar sikte på å etablere en prosjektgruppe ol.

Etter interimsstyrets vurdering har vi kommet i gang med samarbeidet slik intensjonene har vært i forarbeidet. Kommunen følger på sin side opp i en meget positiv ånd. Nå må vi løfte oss fram på vår side.


Det neste løftet for organisasjonen er å velge et styre. Første praktiske anledning kommer i forbindelse med det planlagte påskemøtet. Gjør forberedelser.


 


Kommunens Serviceråd


Hytteeiere i Etnedal får en plass i kommunens Serviceråd. Se nedenfor. SHE velger epresentant. Vi bør ha et navn på blokka i løpet av uke 1/2015. Kom med forslag!


 


Løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter


Vedlagt følger en oversikt over hvem i Etnedal som har søk om løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter. Saken ble behandlet i kommunestyremøtet 18. desember. Referatet fra det møtet finner dere på kommunens hjemmeside.


 


Dugnad for Etnedals framtid


Gjelder også hytteeiere. Se vedlegg.


 


Samarbeid i Valdres


Valdres Hytteforum er ofte høyt på banen i mediene og gir samtidig noen spark på leggen til Etnedal som ikke vil være med i forumet. Interimstyret har gitt beskjed om status. Her er kopi av e-post til Valdres Hytteforum:


 


Vennligst stryk meg som kontaktperson for VHF, Etnedal, noe jeg forøvrig ikke har bedt om.


Vi har allerede etablert et samarbeidsforum i Etnedal, og har avviklet to svært positive møter med kommunen.


Så ber jeg om at du for ettertid ikke skriver i pressemeldinger at "Etnedal kommer nok».


Samarbeidet vårt med kommunen er faktisk så unikt at flere aviser har kontaktet oss, men vi ser ikke behovet for å gå høyt på banen med pressemeldinger etc. Vi ønsker enn så lenge å arbeide i fred og ro. Det tror vi er til beste for hytteeierne i Etnedal.


Ha en riktig God Jul.


 


Mvh


Håkon Halvorsen


Samarbeidsforum for Hytteeierforeninger i Etnedal


Turitrøen Velforening.


 


Invitasjon fra Etnedal kommune:


Hytteeiere i kommunens Serviceråd


Etnedal kommune  ønsker en representant fra hytteforeningene inn i vårt serviceråd i kommunen. Vedlagt finner du serviceplanen for Etnedal kommune, her kan du lese mer om bakgrunnen for servicerådet og arbeidet som er igangsatt i kommunen.


 


Sammensetningen av servicerådet er noe endret i forhold til det som står i serviceplanen:


 


1 fra administrativ ledelse; Anne-Marte Kolbjørnshus (rådgiver, rådmannens ledergruppe)


1 fra politiker; Toril Grønbrekk (ordfører)


1 fra foreldreutvalget på skolen; Merete Stubbene


1 fra hytteforeningene; mangler navn


1 fra serviceavdelingen; servicekoordinator


 


Rådet skal være et rådgivende organ for rådmannen. Rådet skal ledes av rådmannen eller den rådmannen utpeker. Servicerådet skal gi råd og innspill i arbeidet med en strategisk og kontinuerlig serviceutvikling og i revidering av serviceplanen, blant annet;


-          Serviceplan og servicemål


-          Nye servicetiltak


-          Serviceerklæringer


-          Forbedringsområder


 


Vi ønsker en bredest mulig sammensetning av rådet, og mener derfor det er viktig med representanter fra to av våre store brukergrupper. Fint om jeg derfor kan få tilbakemelding på hvem som kan møte i rådet fra hytteforeningene, så innkalles det til første møtet i rådet på nyåret.


 


Med hilsen


Anne-Marte Kolbjørnshus


rådgiver


Etnedal kommune


  


Gå videre med det glade budskap!


På kort tid har skjedd mye positivt for hytteeiere i Etnedal kommune. Vi har fått på plass et samarbeid med kommunen i et format som lover det beste, og vi har samlet oss i en organisasjon. Rammen og strukturen er på plass. Nå handler det om å fylle på med innhold. Mulighetene er mange. Det er vårt ansvar og i vår interesse. Vanskelig er det heller ikke. Medlemmene i foreningene kan bare hente fram litt engasjement, gjøre det kjent og stille opp for felleskapet. En bred representasjon av mange medlemmer i styrer, råd og prosjekter vil styrke hytteeiernes posisjon i Etnedal.


 


Samarbeidsforum for hytteeierforeninger i Etnedal (SHE) har full åpenhet om sine aktiviteter, og denne e-posten videresendes til alle medlemmene av hytteeierforeningene i Etnedal. Det er den enkelte hytteeierforenings ansvar.


 


Benytter samtidig anledingen til å takke Etnedal kommune for en forbildelig start på noe som kan bli et meget godt samarbeid.


Ønsker alle en riktig god og fredfull jul!


 


 


Hilsen


Interimstyret for

Samarbeidsforum for hytteeierforeninger i Etnedal (She)


Arne Braadland, leder

arnebra@hotmail.no

Nordfjellstølen Hytteeierforening


Håkon Halvorsen

haahal@online.no

Turitrøen Hyttevel


Jan-Morten Kjelstad

jmk@anjani.no

Bjødnastølen Hyttevel